2016/05/10 | Văn bản nội bộ

Chiến lược phát triển thị trường 2016 - 2020


 

Số văn bản
782
Ký hiệu văn bản
2016/QĐ-CONINCO-TGĐ
Ngày ban hành
10/5/2016
Người ký
Nguyễn Văn Công
Trích yếu

Quyết định số 782/2016/QĐ-CONINCO-TGĐ ngày 10/5/2016 v/v ban hành chiến lược phát triển thị trường

Cơ quan ban hành
Công ty
Phân loại
Quyết định
Ngày có hiệu lực Ngày 01/6/2016