2015/09/15 | Quản trị doanh nghiệp

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015

Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi Quý cổ đông Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2014.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.


File Upload:
Đính kèmDung lượng
PDF icon BCQT 2015.pdf7.1 MB