2014/09/14 | Quản trị doanh nghiệp

Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty (cũ)

Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi Quý cổ đông Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.


File Upload:
Đính kèmDung lượng
PDF icon DieuLe_CONINCO_2014_opt.pdf5.75 MB