2020/02/27 | Đại hội đồng cổ đông

CONINCO - Công bố thông tin v/v Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/2020/NQ-HĐQT ngày 27 tháng 02 năm 2020 về việc chốt Danh sách để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Ngày chốt DS cổ đông có quyền dự họp: 25/03/2020. 

Thời gian dự kiến tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020: Trung tuần tháng 4/2020 (chi tiết sẽ thông báo sau). 

Chi tiết nội dung nghị quyết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.


File Upload:
Đính kèmDung lượng
PDF icon CBTT NQ HĐQT vv chot danh sach hop DHDCH thuong nien 2020.pdf753.37 KB