2015/08/13 | Cơ cấu cổ đông

Thông báo v/v chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam

Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi Quý cổ đông Thông báo v/v chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.


File Upload:
Đính kèmDung lượng
PDF icon TB_2015_chot danh sach co dong.pdf908.17 KB