Project: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10, đoạn từ cầu Đá Bạc đến cầu Kiền

Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10, đoạn từ cầu Đá Bạc đến cầu Kiền

Tổng mức đầu tư: hơn 1.220 tỷ đồng
Quy mô: cải tạo, nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 10 đoạn từ đường cầu Đá Bạc đến cầu Kiền với chiều dài 12,9km (không bao gồm chiều dài từ tim cầu Kiền đến hết phần đường dẫn dài 780m và chiều dài tim cầu Đá Bạc đến hết phần đường dẫn dài 420m) theo quy mô đường cấp III đồng bằng, 4 làn xe, bề rộng nền đường 24,5m (đoạn qua khu dân cư bề rộng nền đường 28,5m), vận tốc thiết kế 80km/h.

Undefined

Project: Tuy Hoa Airport

Project: Chu Lai Airport

Project: Lien Khuong Airport

Project: Ca Mau Airport

Project: Buon Ma Thuot Airport

Project: Dong Hoi Airport

Project: Con Son Airport

Project: Tho Xuan Airport

Project: Van Don International Airport - Airfield

Van Don International Airport - Airfield

- Scale: area of 325 hectares, was invested in the BOT. 
- Total investment of 7,463 billion VND, in which the state budget is 734 billion.
- 22 items in the airport area (runway, taxiway, parking lot) and 27 ground area items
- Eirport reaching 4E (according to the standard code of the International Civil Aviation Organization - ICAO) and the military grade II airport - can accommodate large aircraft.
- Airport capacity: 2.5 million passengers per year, peak hours can accommodate 1,250 passengers 

English

Pages