HĐQT tặng hoa cảm ơn TS. Hà Minh Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2017-2022 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và chúc mừng ông Phan Ngọc Cương - Tân Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2022-2027