Đ/c Lê Thị Thủy – Phó Chủ tịch Công đoàn CONINCO, kế toán Trung tâm Tư vấn và Hợp tác quốc tế (thứ 3 từ trái sang) được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước ngành Xây dựng giai đoạn 2015 – 20