Hai bên chụp hình lưu niệm chúc mừng sự thành công của buổi lễ ký kết