2016/12/28 | Shareholder structure

Thông báo v/v thoái vốn của CONINCO tại Công ty cổ phần TEXO tư vấn và đầu tư

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc thoái vốn của CONINCO tại Công ty cổ phần TEXO tư vấn và đầu tư.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.