2014/11/14 | Shareholder structure

Thông báo về việc phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ công ty năm 2014

Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi Quý cổ đông Thông báo về việc phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ công ty năm 2014.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.