2014/11/03 | Financial statements

Thông báo về việc đính chính thông tin bản cáo bạch

Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi Quý cổ đông Thông báo về việc đính chính thông tin Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.


File Upload:
AttachmentSize
PDF icon TB_46_2014_dinh chinh thong tin ban cao bach.pdf439.14 KB