THÔNG TIN VỀ LAS-XD 60 TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM VÀ KIỂM ĐỊNH CÔNG TRÌNH (T.TN)

Phòng thí nghiệm, kiểm định xây dựng và môi trường (mã số LAS-XD 60) thuộc công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – CONINCO, được thành lập theo quyết định số 160/QĐ-BXD ngày 13/4/1998 của Bộ trưởng bộ Xây dựng và được CONINCO giao cho Trung tâm Thí nghiệm và Kiểm định Công trình quản lý và khai thác. Theo tiến trình phát triển hơn 20 năm qua, đến nay Trung tâm thí nghiệm có hơn 50 cán bộ công nhân viên. Các lĩnh vực chủ yếu của Trung tâm bao gồm: Giám định tư pháp xây dựng, Kiểm định công trình xây dựng, thử nghiệm vật liệu, cấu kiện và đánh giá sự phù hợp.
 

Ngôi nhà chung CONINCO: Tuổi trẻ, niềm tin và hi vọng của toàn thể CBNV

41 năm – đó là một chặng đường dài của doanh nghiệp và là thanh xuân của mỗi thành viên CONINCO.  41 năm khép lại, một trang mới được mở ra, hành trang của mỗi thành viên lại thêm một dấu ấn khó phai mờ. Nhân dịp kỷ niệm 41 năm thành lập Công ty, cùng điểm qua những kỷ niệm, ấn tượng cũng như tình cảm về ngôi nhà chung CONINCO của toàn thể CBNV.

Thông tin về LAS-XD 60 Trung tâm Thí nghiệm và Kiểm định công trình T.TN

Phòng thí nghiệm, kiểm định xây dựng và môi trường (mã số LAS-XD 60) thuộc công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – CONINCO, được thành lập theo quyết định số 160/QĐ-BXD ngày 13/4/1998 của Bộ trưởng bộ Xây dựng và được CONINCO giao cho Trung tâm Thí nghiệm và Kiểm định Công trình quản lý và khai thác. Theo tiến trình phát triển hơn 20 năm qua, đến nay Trung tâm thí nghiệm có hơn 50 cán bộ công nhân viên. Các lĩnh vực chủ yếu của Trung tâm bao gồm: Giám định tư pháp xây dựng, Kiểm định công trình xây dựng, thử nghiệm vật liệu, cấu kiện và đánh giá sự phù hợp.
 

CONINCO - Nghị quyết gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết Hội đồng quản trị số 576/2020/NQ-CBTT ngày 01 tháng 04 năm 2020 về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 sẽ được tiến hành trước ngày 30/6/2020.

Chi tiết nội dung nghị quyết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

CONINCO - CBTT Nghị quyết gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết Hội đồng quản trị số 576/2020/NQ-CBTT ngày 01 tháng 04 năm 2020 về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 sẽ được tiến hành trước ngày 30/6/2020.

Chi tiết nội dung nghị quyết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

CONINCO chung tay ủng hộ quỹ phòng chống dịch bệnh COVID -19

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID -19) thời gian qua, hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân chung tay phòng chống dịch COVID -19” của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do Thủ tướng phát động, thực hiện sự vận động của Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng, Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO và hệ thống các công ty NQTM đã đóng góp 200 triệu đồng ủng hộ quỹ phòng chống dịch COVID – 19. Bởi “Con người là tài sản quý giá nhất” luôn là kim chỉ nam hành động của CONINCO, hơn lúc nào hết, CONINCO sẵn sàng chung tay sẻ chia cùng Chính phủ, các bộ ban ngành, tổ chức xã hội trong hành trình chống dịch COVID -19.

Đại hội Chi bộ Khối sản xuất 4 và trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Hoàng Quốc Hùng

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 07-KH/ĐU ngày 30/10/2019 của Đảng ủy Bộ Xây dựng và văn bản số 04/HD-BTV ngày 3/3/2020 của Đảng ủy Công ty CONINCO và Kế hoạch Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Bộ Xây dựng tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sáng ngày 26/3/2020, Chi bộ khối sản xuất 4 đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 và trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Hoàng Quốc Hùng.

Pages