2020/04/24 | General Shareholders' Meeting

CONINCO - Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo tới quý vị cổ đông về ngày triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

Thời gian: từ 9h30 thứ Bảy ngày 09/05/2020

Địa điểm: Hội trường tầng 11 - Tòa nhà CONINCO TOWER - Số 4 Tôn Thất Tùng - Đống Đa - Hà Nội

Chi tiết nội dung chương trình vui lòng xem file đính kèm.