2017/03/15 | Shareholder structure

CONINCO thông báo về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung

Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung trên sàn giao dịch Upcom như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 2.400.000 cổ phiếu
- Tổng giá niêm yết bổ sung theo mệnh giá: 24.000.000.000 đồng
- Nơi đăng ký niêm yết: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Ngày đăng ký niêm yết bổ sung: 21/03/2017.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.