2017/11/17 | General Shareholders' Meeting

CONINCO - Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017, với nội dung như sau:

1. Thời gian: 9h00 thứ sáu ngày 01 tháng 12 năm 2017
2. Địa điểm: Phòng họp Công ty CONINCO
Nhà E4B  - Khu Ngoại Giao Đoàn - Số 6 Đặng Văn Ngữ - Đống Đa - Hà Nội
3. Chương trình Đại hội:
+ Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ Công ty;
+ Những vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
4. Điều kiện tham dự đại hội: Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 23/10/2017 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập và người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
5. Xác nhận tham dự: Quý vị cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự đại hội hoặc Giấy ủy quyền tham dự (trường hợp ủy quyền cho người đại diện tham dự đại hội) về Công ty trước ngày 28/11//2017.
Mẫu Giấy đăng ký tham dự và Giấy uỷ quyền được gửi kèm theo thông báo này.
6. Quy định tham dự đại hội: Quý vị cổ đông hoặc người được uỷ quyền khi tham dự đại hội mang theo CMND hoặc hộ chiếu để kiểm tra tư cách cổ đông.
7. Tài liệu họp của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017: Đề nghị quý vị cổ đông tải về bên dưới.

Quý vị cổ đông nếu có thắc mắc cần giải đáp xin vui lòng liên hệ với ông Lê Minh Hoàng – Ban thư ký Công ty (ĐT: 0904121213).