2017/11/16 | General Shareholders' Meeting

CONINCO - Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.


File Upload:
AttachmentSize
PDF icon Nghi quyet vv to chuc DHDCD bat thuong 2017.pdf217.32 KB