2022/02/24 | Public information

CONINCO - CBTT về việc bổ nhiệm lại PTGĐ Nguyễn Minh Quân

Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Quyết định số 08/2022/QĐ-HĐQT ngày 24/02/2022 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Minh Quân giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty. 

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.