2019/03/22 | Financial statements

CONINCO - Báo cáo tài chính công ty năm 2018 đã kiểm toán

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.


File Upload:
AttachmentSize
PDF icon Bao cao tai chinh nam 2018 da kiem toan.pdf7.48 MB