2017/03/20 | Financial statements

CONINCO - Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.


File Upload:
AttachmentSize
PDF icon Báo cáo tài chính năm 2016.pdf9.27 MB