2016/03/10 | Financial statements

Báo cáo tài chính Công ty năm 2015

Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi Quý cổ đông Báo cáo tài chính Công ty năm 2015.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.


File Upload:
AttachmentSize
PDF icon CNC_BCTC_2015.pdf9.56 MB