2017/01/25 | Shareholder structure

Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.


File Upload:
AttachmentSize
PDF icon Bao cao ket qua chao ban co phieu ra cong chung.pdf736.63 KB