banner_dichvu_EPC

Tổng thầu EPC, thi công xây lắp công trình

Thi công xây lắp công trình bao gồm xây dựng và lắp đặt thiết bị đối với các công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời, tu bổ, phục hồi; phá dỡ công trình; bảo hành, bảo trì công trình.

Nhà thầu thi công xây dựng công trình có các nghĩa vụ sau đây:
 • Thực hiện theo đúng hợp đồng đã ký kết;
 • Thi công xây dựng theo đúng thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn và vệ sinh môi trường;
 • Có nhật ký thi công xây dựng công trình;
 • Kiểm định vật liệu, sản phẩm xây dựng;
 • Quản lý công nhân xây dựng trên công trường, bảo đảm an ninh, trật tự, không gây ảnh hưởng đến các khu dân cư xung quanh;
 • Lập bản vẽ hoàn công, tham gia nghiệm thu công trình;
 • Bảo hành công trình;
 • Mua các loại bảo hiểm theo quy định của pháp luật về bảo hiểm;
 • Bồi thường thiệt hại khi vi phạm hợp đồng, sử dụng vật liệu không đúng chủng loại, thi công không bảo đảm chất lượng, gây ô nhiễm môi trường và các hành vi vi phạm khác gây thiệt hại do lỗi của mình gây ra;
 • Chịu trách nhiệm về chất lượng thi công xây dựng công trình do mình đảm nhận;
 • Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
 

Các dự án đã thực hiện