banner_dichvu_batdongsan

Kinh doanh bất động sản, dịch vụ bất động sản

KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
Kinh doanh bất động sản là việc bỏ vốn đầu tư, tạo lập, mua, nhận chuyển nhượng, thuê, mua bất động sản, bán, chuyển nhượng, cho thuê nhằm mục đích sinh lời.
Phạm vi hoạt động kinh doanh bất động sản bao gồm:
 • Đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng để bản, cho thuê, cho thuê mua;
 • Mua nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua;
 • Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại;
 • Đầu tư cải tạo đất và đầu tư các công trình hạ tầng trên đất thuê để cho thuê đất đã có hạ tầng;
 • Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đầu tư công trình hạ tầng để chuyển nhượng, cho thuê, thuê quyền sử dụng đất đã có hạ tầng để cho thuê lại.
KINH DOANH DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN
Kinh doanh dịch vụ bất động sản là hoạt động hỗ trợ kinh doanh bất động sản và thị trường bất động sản, bao gồm các dịch vụ môi giới bất động sản, đánh giá bất động sản, sàn giao dịch bất động sản, tư vấn bất động sản, đấu giá bất động sản, quảng cáo bất động sản, quản lý bất động sản.
Phạm vi hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản bao gồm:
 • Dịch vụ môi giới bất động sản;
 • Dịch vụ đánh giá bất động sản;
 • Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản;
 • Dịch vụ tư vấn bất động sản;
 • Dịch vụ đấu giá bất động sản;
 • Dịch vụ quảng cáo bất động sản;
 • Dịch vụ quản lý bất động sản..
 

Các dự án đã thực hiện