Các dự án trọng điểm

Nhà Quốc hội Việt Nam

Khách hàng: Ban QLDA Đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội
Công việc đảm nhận: Thầu chính Tổng thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị toàn bộ các hạng mục của dự án; thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục của dự án

Trung tâm hội nghị quốc gia

Khách hàng: Bộ xây dựng Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Công việc đảm nhận:Tư vấn giám sát xây dựng và lắp đặt thiết bị.

Sân vận động trung tâm - Khu liên hợp thể thao Quốc gia

Khách hàng:Ban QLDA Khu liên hợp thể thao Quốc Gia
Công việc đảm nhận: CONINCO: Tư vấn giám sát xây dựng và lắp đặt thiết bị.

Trụ sở bộ tài chính

Khách hàng: Bộ tài chính
Công việc đảm nhận: Tổng thầu quản lý chất lượng; Tư vấn giám sát xây dựng và lắp đặt thiết bị; Tư vấn xem xét thiết kế biện pháp thi công; Quan trắc lún; Tư vấn đấu thầu

Trụ sở bộ ngoại giao

Khách hàng: Ban QLDA Bộ ngoại giao
Công việc đảm nhận: Thầu phụ và tư vấn quản lý dự án

Cầu Vĩnh Tuy - Hà Nội

Khách hàng: Bộ giao thông vận tải
Công việc đảm nhận: Tổng thầu kiểm định chất lượng phần Cọc + Cầu và Đường dẫn lên cầu

Keangnam Hanoi Lanmark Tower

Khách hàng: Công ty TNHH Keangnam Vina
Công việc đảm nhận: Tư vấn giám sát xây dựng

Căn hộ cao cấp Golden Westlake

Khách hàng:Ha Viet Tungshing
Công việc đảm nhận: Thiết kế bản vẽ thi công phần kết cấu của tòa nhà chính và các biệt thự, Hạ tầng ngoài nhà

Căn hộ cao cấp Golden Westlake

Khách hàng:Ha Viet Tungshing
Công việc đảm nhận: Thiết kế bản vẽ thi công phần kết cấu của tòa nhà chính và các biệt thự, Hạ tầng ngoài nhà

Nhà ga hành khách Cảng hàng không Cần Thơ

Khách hàng: Tổng công ty Cảng hàng không Miền Nam
Công việc đảm nhận: Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật và Tổng dự toán, Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, Kiểm định chất lượng

Trụ sở làm việc Công an TP. Hồ Chí Minh

Khách hàng: Ban QLDA xây dựng Trụ sở làm việc Công an TP. Hồ Chí Minh
Công việc đảm nhận: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

  • images/image1.jpg
  • images/image2.jpg
  • images/image3.jpg
  • images/image4.jpg
  • images/image5.jpg
  • images/image6.jpg
  • images/image6.jpg
  • images/image6.jpg
  • images/image6.jpg
  • images/image6.jpg