Chào mừng đến CONINCO

Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO là một Doanh nghiệp tư vấn đầu tư và xây dựng lớn, hoạt động đa lĩnh vực, đa ngành nghề trong phạm vi cả nước...
đọc thêm
logoweb1 CONINCO thông báo về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty năm 2014
Thứ sáu, 14 Tháng 11 2014
Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến quý Cổ đông  về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty năm 2014.      
đọc thêm
logoweb1 CONINCO chào bán cổ phiếu ra công chúng
Thứ ba, 11 Tháng 11 2014
Ngày 11 tháng 11 năm 2014, Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu...
đọc thêm
TNB_54_1_coninco CONINCO tổ chức Hội nghị về công tác quản lý chất lượng sản phẩm năm 2014 và định hướng năm 2015
Thứ tư, 05 Tháng 11 2014
Ngày 05 tháng 11 năm 2014, Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng – CONINCO tổ chức Hội nghị về công tác quản lý chất lượng sản phẩm năm 2014 và định hướng...
đọc thêm